विचारयज्ञमध्ये शोधा

Saturday, November 20, 2010

आजचा विचार ( ११ )

निसर्गाने मला जीवन दिले आणि प्रेमही! मी निसर्गाला काय दिले? मी माझ्या जीवनाचा काही वेळ निसर्गासाठी देईन.