Posts

Featured Post

स्तोत्र: देई कल्याणजन्म भक्तांसी

गणेशोत्सवानिमित्त श्रीगणरायाची स्तुती व प्रार्थना
प्रतिमा: कृष्णमोहिनी प्रतिमा संग्रहातून 
चैतन्य आनंद वर्षे तव आगमनाने | दिव्यभक्ती हृदयातुनि उठे आर्तभावाने || १ ||

कविता: अत्यवस्थ व्यवस्था

आरक्षण - इलाज की एक आजार?

कविता: सावल्या आठवणींच्या

चारोळी: निष्ठूर

मदर्स डे: लव यू आई

चारोळी: वृक्ष

मराठीजन्म

चारोळी: कोडे

विवेकज्योत

सोवळे-ओवळे ही फसवणूक कुणाची? देवाची की स्वतःचीच!