Posts

Featured Post

एकत्व आपुले

प्रेमाच्या हृदयातील अस्तित्वामुळे निर्माण होणारी एकत्वाची अनुभूती दिव्य असते. ती भौतिकतेच्या सगळ्या व्याख्यांपलीकडली असते. या उच्च अनुभूतीवर 'एकत्व आपुले' ही कविता. प्रेम या भावनेबद्दल अनेक व्याख्या आहेत, त्याचे अनेक रंग आहेत, छटा आहेत. पण दिवसेंदिवस समाजाचा प्रेम या शब्दाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन संकुचित आणि हीन होत आहे. असे असले तरी विचारयज्ञमध्ये नेहमीच उच्च आध्यात्मिक तत्त्वांवरील काव्य व्यक्त करण्याचा प्रयत्न असतो. अशीच आजची कविता प्रेमाच्या दिव्यत्वावर.

प्रार्थना: अर्पित

मंथन: निस्सीम देविभक्ताने फेमिनिस्ट का असायला हवे?

चारोळी: तुझ्या आठवणींत

कविता: अत्यवस्थ व्यवस्था

आरक्षण - इलाज की एक आजार?

कविता: सावल्या आठवणींच्या

चारोळी: निष्ठूर

मदर्स डे: लव यू आई

चारोळी: वृक्ष

मराठीजन्म

चारोळी: कोडे

विवेकज्योत

सोवळे-ओवळे ही फसवणूक कुणाची? देवाची की स्वतःचीच!

प्रार्थितो गणराज तुम्हां..