Posts

Featured Post

आरक्षण - इलाज की एक आजार?

कविता: सावल्या आठवणींच्या

चारोळी: निष्ठूर

मदर्स डे: लव यू आई

चारोळी: वृक्ष

मराठीजन्म

चारोळी: कोडे

विवेकज्योत

सोवळे-ओवळे ही फसवणूक कुणाची? देवाची की स्वतःचीच!