Posts

Featured Post

प्रार्थना: साधन करण्या दृढ निष्ठा दे मज

नवरात्रोत्सावानिमित्त आई भगवतीची महायोग कुंडलिनी रूपात प्रार्थना,
परम पूज्य सद्गुरु श्री नारायणकाका महाराज  सद्गुरुरूपिणी माता 
हे शक्तिस्वरूपा जगदानंदकारिणी साधन करण्या दृढ निष्ठा दे मज  हे भवदुःखवारिणी ||
भक्ताचे सदा तू रक्षण कर  हे दुस्तरदुःखवारिणी || १ ||

मंथन: निस्सीम देविभक्ताने फेमिनिस्ट का असायला हवे?

चारोळी: तुझ्या आठवणींत

कविता: अत्यवस्थ व्यवस्था

आरक्षण - इलाज की एक आजार?

कविता: सावल्या आठवणींच्या

चारोळी: निष्ठूर

मदर्स डे: लव यू आई

चारोळी: वृक्ष

मराठीजन्म

चारोळी: कोडे