आजचा विचार

दंगे भडकतात किंवा भडकवले जातात? काहीही असले तरी दंग्यामध्ये भरडला जातो तो सामान्य माणूस! त्यावेळी ज्या चित्रपट तारे व तारकांसाठी, ज्या क्रिकेटरांसाठी सामान्य माणसाने आपल्या आयुष्यातला अमूल्य वेळ दिला, ते त्याच्या मदतीला येत नाही.मग विचार करा! आपल्या आयुष्याचा अमूल्य वेळ आपण कुणासाठी खर्च करायचा? 

Comments