आजचा विचार

विचार, विचार म्हणजे तरी काय? ज्यांचा आपल्यावर प्रभाव असतो, त्या सगळ्यांच्या विचारांचं आपल्या स्वतंत्र व्यक्तित्वावर आलेलं किंवा आपण स्वेच्छेने लादून घेतेलेलं आवरण!

Comments