आजचा विचार

खरं म्हणजे विचार म्हणजे मनाचे खेळ! मनापलीकडे आहे त्याची आई म्हणजे प्राण! गुरुदेवांची प्रवचने पहा! सिद्धायोगाची पूर्ण  माहिती मिळेल. त्यांच्याच अमृतवाणीतून! दुवा हा आहे -http://www.mahayogavideos.org/ 

Comments