विचारयज्ञमध्ये शोधा

Saturday, November 13, 2010

आजचा विचार

खरं म्हणजे विचार म्हणजे मनाचे खेळ! मनापलीकडे आहे त्याची आई म्हणजे प्राण! गुरुदेवांची प्रवचने पहा! सिद्धायोगाची पूर्ण  माहिती मिळेल. त्यांच्याच अमृतवाणीतून! दुवा हा आहे -http://www.mahayogavideos.org/