Sunday, November 14, 2010

आजचा विचार

काय सांगू? विचार खूप झाले. आता हवाय आचार!धर्माचार!