आजचा विचार

काय सांगू? विचार खूप झाले. आता हवाय आचार!धर्माचार!

Comments