भारतमाता

कर्मभूमी ही ज्ञानभूमी ही ||
पुण्यभूमी ही भारतमाता || १ ||

शक्तीभूमी ही भक्तीभूमी ही ||
प्रेमभूमी ही भारतमाता || २ ||

शस्त्रभूमी ही  शास्त्रभूमी ही   ||
शांतीभूमी ही भारतमाता || ३ ||

मातृभूमी ही  पितृभूमी ही   ||
पुण्यभूमी ही भारतमाता || ४ ||

वीरभूमी ही  शूरभूमी ही  ||
संतभूमी ही भारतमाता || ५ || 

विश्ववंद्य ही विश्वगुरु ही ||
सनातन ही भारतमाता || ६ || 

शान्तिदात्री ही प्रेमदात्री ही ||
ज्ञानदात्री ही भारतमाता || ७ || 

गुरुभूमी ही  शिष्यभूमी ही || 
प्रभूभूमी ही भारतमाता || ८ ||

Comments