Friday, November 19, 2010

आजचा विचार ( १० )

धर्मांधता म्हणजे नक्की काय ? तुम्हाला काय वाटतं ?