Sunday, November 21, 2010

आजचा विचार ( १२ )जगात सगळ्यात सुंदर ईश्वराने बनवलं प्रेम ! आणि ईश्वरालाही सुंदर बनवलं प्रेमाने! सौन्दर्यालाही सुंदर बनवलं प्रेमाने!