Tuesday, November 23, 2010

आजचा विचार ( १४)

ईश्वर म्हणजे प्रेम आणि प्रेम म्हणजे ईश्वर!