आजचा विचार ( १५ )

सर्व प्रश्नांवर एकाचा उत्तर -हरिनाम !

Comments