आजचा विचार ( १६ )

चुकता चुकता पुढे जायचे 
संघर्षात विजयी व्हायचे 

Comments