Friday, November 26, 2010

आजचा विचार ( १६ )

चुकता चुकता पुढे जायचे 
संघर्षात विजयी व्हायचे