आजचा विचार ( १७ )

ज्यांचे जीवन नजरकैदेत जाते, कुठल्यातरी कारणाने , कुणाच्या तरी इच्छेने! ते कसे असेल? त्यांचे अबोल अश्रू  डोळ्यांतून बाहेर सुद्धा येत नाहीत. ते निरपराध असतात, ते कदाचित खूप महान होऊ शकतात, पण कोणाला त्यांच्याबद्दल कळूच दिले जात नाही. ते स्वातंत्र्यसैनिक, क्रांतिकारक असू शकतात, पण त्यांच्याबद्दल जगाला कळले तर! आपल्याला जर अशा एखाद्या व्यक्तीला, जर काही मदत करता आली तर जरूर करू या!

Comments