Sunday, November 28, 2010

आजचा विचार ( १८ )

काळजी कधीही करू नका. कारण ईश्वर काळजी करत पण असतो आणि आपली काळजी घेतही असतो.