आजचा विचार ( १८ )

काळजी कधीही करू नका. कारण ईश्वर काळजी करत पण असतो आणि आपली काळजी घेतही असतो.

Comments