आजचा विचार ( ९ )

उद्याचा पूर्ण विचार करूनच आजची कामे करा, म्हणजे पश्चात्तापाची वेळ कधीही येत नाही.

Comments