आजचा विचार

नमस्कार! आजचा विचार ह्या सदरात ' एक विचार ' असेल, जो आपल्याला विचार करायला लावेल. आणि विचाराबरोबरच काय कृती करावी याचाही विचार करायला लावेल.......

आजचा विचार या विचार सूची अंतर्गत आपणास हे विचारी विचार मिळतील.

 दंगे भडकतात की भडकवले जातात?

Comments