चैतन्याचे पुजारी ( अक्षरपूजा ) भाग १- प्रार्थना

|| श्री श्री गुरवे नमः ||


कृपा प्रार्थिते मी , कृपा प्रार्थिते मी ||
प्रभो तुमची हो कृपा प्रार्थिते मी || १ ||

नव यज्ञ हा चैतन्याचा ,ब्रह्मांडी पसराया ||
प्रभो तुमची हो कृपा प्रार्थिते मी || २ ||

वाट जरी ही विलक्षण, कठीण मात्र मुळी नसे ||
कृपा तुमची जर मज प्राप्त असे || ३ ||

यास्तव पुनः पुनः ,
गुरो तुमची हो कृपा प्रार्थिते मी || ५ ||

मी कोण इथे, ही इच्छा तव आहे ||
प्रभू पूर्ण करण्या सदा साथ आहे || ६ ||

इच्छेनेच चाले विश्व हे त्याच्या ||
कार्य हे होईल इच्छेनेच त्याच्या || ७ || 

यास्तव चिंता मनी ती नसावी ||
कृपा पूर्ण होण्या वाट ती बघावी || ८ || 


अजून आहे  पुढील  भागात 

Comments