गुरुप्रसाद

राम भजावा राम स्मरावा ||
 रामच गावा रामच ध्यावा || १ ||

राम राम करता करता ||
ह्या जीवनाचा अंत व्हावा || २ ||

राम राम हाच माझ्या ||
 जीवनाचा श्वास व्हावा || ३ ||

राम असावा मनी मानसी ||
रामच ह्या जीवनी जीवनी || ४ || 


राम स्मरावा रात्रंदिनी ||
 राम भजावा जगीजनी || ५ ||


राम अंतरी राम बाहेरी ||
राम सावरी रामच तारी || ६ ||


राम सांभाळी घेई काळजी || 
 चिंता वाही निज भक्ताची || ७ ||


त्या रामास अर्पावे जीवन || 
 मग कशास जन्ममरण || ८ || 


त्या रामाचे धरावे चरण ||
 धन्य करावे हे जीवन || ९ ||


त्या रामाचे करावे भजन || 
धन्य करावे हे जीवन || १० ||


त्या रामाचे मग करावे ध्यान ||
 मग त्यासीच व्हावे आपले मिलन || ११ ||