सद्गुरूवचन

समर्थ सद्गुरू सदा जवळी ||
कार्य साधण्या तत्पर राही || १ ||

दु:ख निरंतर दूर करी || 
संकटाचे हरण करी || २ ||

प्रेमाचे दान देई || 
शांतीचे अन देई || ३ ||

आनंदरूप करुनि ठेवि ||
कार्य हेच सदा करि || ४ ||

यासाठीच सद्गुरू होई || 
दीक्षादान करीत राही || ५ || 

यावीण दुजे कार्य न काही ||
अभय शिष्यास देत राही || ६ ||

समर्थ सद्गुरू सदा जवळी ||
कार्य साधण्या तत्पर राही || 

समर्थ सद्गुरू सदा जवळी ||
समर्थ सद्गुरू सदा जवळी ..........