Thursday, December 2, 2010

मरण दिसले

मरण दिसले आज माझे
ठाकलेले उभे समोरी

चित्त झाले भ्रांत माझे
काय हे ठाकले समोरी

संपले का स्वप्न माझे
भय क्षणैक वाटले

ईश्वराचे स्मरण होता
भाव नवे दाटले

भय नव्हते मम ठायी
सत्य मग हे उमगले

भास तो तर मनाठायी
मज बाधा त्याची नसे


प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे काही क्षण मनाची जी अवस्था झाली ती वरील शब्दांत व्यक्त झाली आहे.

पुढचे लेख प्रसिद्ध करण्यात काही ना काही अडचणींमुळे उशीर होतोय, त्याबद्दल क्षमस्व!

आता वीजकपात पुन्हा सुरु झालीय. कधी संगणकाच्या तांत्रिक अडचणी असे चालू आहे. त्यातच प्रकृती अस्वास्थ्य (फारच जड जड शब्द होताय !) असो!

हा ब्लॉग सुरु होऊन अजून एक महिना ही झाला नाही, पण सद्गुरूंची कृपा आणि आपले सर्वांचे प्रेम यांमुळे खूप सुंदर प्रतिसाद मिळतोय. आपल्याला वाट बघत ठेवणं, अजिबात आवडत नाही. पण काही ना काही अडथळे येत राहतात आणि विलंब होतो.

आपण धैर्यपुर्वक वाट पाहता , आपले याबद्दल आभार मानणे म्हणजे आपल्या प्रेमाचा अपमानच होईल.

मला माहीत आहे, आपण यापुढेही असेच सांभाळून घ्याल. इथे भेटत राहू.