आजचा विचार (२० ) -' २६/११ ' - एक सन्मान

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या हल्ल्याला '२६/११' असे प्रेमाने म्हणतात. मला २६/११ म्हटलं की '९/११' ची आठवण होते, सगळ्यांनाच होत असेल. २६/११ म्हणण्यामागे ९/११ सारखाच सन्मान भारतालाही मिळाला आहे, याचा 'सार्थ' अभिमान सूचित होतो. मेणबत्त्या लावून तो आनंद साजराही केला जातोय, असं दृश्य दिसतं.

Comments