Monday, December 27, 2010

सहज सुचलं.......


नि:शब्द बोध हा शब्दात मांडीला.......
शून्याचा खेळ हा गणितात बांधिला
अगणित शब्द संपले तेथे
शून्याचाच बोध पुन्हा उठे येथे........
हाच पाढा जीवनाचा ......
विचार का उगाच दु;खाचा.......
बोधातीत बोध मनाचा ........
शून्यात लय सुख दु:खाचा........
शून्यात लय शून्याचा
संपले शून्य उरले शून्य .....
जीवन भरले आज शून्य .....

मी मराठी  वर नितीन राम यांनी एक सुंदर चर्चा सुरु केली...त्याला उत्तर लिहिताना हे स्फुरलं......असंच....सहज....
मूळ चर्चा इथे बघावी ..नितीन राम यांना खूप खूप धन्यवाद.....त्यांनी 
चर्चेत उत्तरोत्तर अध्यात्म उलगडले .....
आणि 
त्याला उत्तर म्हणून लिहिताना ...
मलाही जीवनाचे काही पदर उलगडले........
उलगडता उलगडता सारे संपले .....
संपता संपता नवे विश्व सुरु झाले ........
संपले तेही शून्य आणि सुरु झाले तेही नवे शून्य........
तुम्हाला खूप आवडेल.....