विचारयज्ञमध्ये शोधा

Friday, May 20, 2011

आभास मात्र तो आहे


सुख - दु:खे दिसती अनंत 
आभास मात्र तो आहे 
वादळे निराशेची उठती अनंत 
आभास मात्र तो आहे 
विचार अनंत उठती जरी 
आभास मात्र तो आहे 
घोर संकटे जरी चहुकडे
 आभास मात्र तो आहे 
सर्व ह्या आभासांपलीकडे 
सत्य शाश्वत ईश्वर आहे 
जाणुनि घेता त्या ईशा
आभास जो होता सदा 
आनंद झरा प्रकटे त्यातच खरा