विचारयज्ञमध्ये शोधा

Wednesday, May 4, 2011

आजचा विचार

खूप खूप विचार करून जेव्हा मन सुन्न होतं, तेव्हा सगळे विचार संपतात. पण जेव्हा हा वैचारिक प्रलय होतो, तेव्हा एक नवा विचार जन्म घेतो ! आणि हा नवा विचार वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवन पण परिवर्तीत करू शकतो !