आजचा विचार

आपणच विचार करणे सोडून दिले, तर सरकारवर दबाव कोण आणेल ? मी एकटा काय करू, असा निराश हताश विचार ठेवला तर, आपण सरकारला निर्लज्ज व्हायला प्रोत्साहन देतो. निर्णय आपला आहे, कशाला प्रोत्साहन द्यायचे ते !

Comments