नेतृत्व ?

  • आतंकवादाविरुद्ध कार्यवाही करण्याचे सामर्थ्य भारतातील नेत्यांकडे कधी येईल ?
  • राष्ट्राच्या सीमांच्या सुरक्षेची ज्यांना काळजी नाही, ते भ्रष्टाचाराविरुद्ध काही कसे करू शकतील ?

Comments