Friday, June 10, 2011

एकच शक्ती सर्व जगति

एक शक्ती सर्व जगति
कार्य करण्या भरली आहे 
कार्य सदा करीत असुनी 
ती अचल बनुनि राहे 
सूर्य बनुनि उष्ण तीच
प्रकाशमान सदा आहे 
चंद्र बनुनि शितल तीच 
निशा प्रकाशुनी आहे 
वायुरूपी तीच जगती 
व्यापुनी हे विश्व आहे 
श्वास बनुनि हर शरीरी 
तीच चलायमान आहे
जड हि तीच अचल राहुनि 
व्याप्त सर्व स्थानी आहे 
साकार होऊनी क्षण क्षण 
तीच दर्शन देत आहे 
निराकार ती कर्मरूपे 
पुन: पुन्हा अभिव्यक्त आहे 
सर्वरूपी सर्वस्थानी 
एक शक्ती तीच आहे 
जगन्माता जगत्पिता 
शक्ती तीच सर्व आहे