श्रीरामस्तुति: श्वास तू, ध्यास तू

ध्यास तू, श्वास तू
ध्येय तू, ध्यान तू,
कर्म तू, कार्य तू,
कर्मकर्ता, कार्यरक्षक तू,
जगदात्मा, जगत्कारण तू,

अखण्ड अविनाशी,
एक आनंदनिधान
श्रीराम तू.

Image: Lord Shriram
प्रतिमा: कृष्णमोहिनी प्रतिमा ब्लॉगमधून 
जगत्पालक, 
जगदोद्धारक,
प्रभु श्रीराम तू.
ममस्वामी, मनःस्वामी
प्रभु श्रीराम तू.
सकलदुःखविराम तू,
सकलसुखदायक,   
मनःआराम तू
प्रभु श्रीराम तू.

This hymn in other languages from our sister sites:श्रीरामकाव्य आणि स्तोत्र: