Friday, April 15, 2011

साधना


सिद्धयोग साधनेबद्दल हृदयाचे काही बोल , ज्या साधनेने माझं जीवन परिपूर्ण बनवलं, पण जी साधना कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही , अशा आत्मनिवेदन रूप भक्तीचे हे सर्वश्रेष्ठ रूप. जीवनाच्या प्रत्येक क्षणी अनुभवताना काय आनंद होतोय ते शब्दात बांधणे तर शक्य नाही , पण तरी हि छोटीशी अभिव्यक्ती !


साधना हेच जीवन माझे 
साधना हेच सर्वस्व माझे 
हर श्वास माझा साधना