Wednesday, July 11, 2018

कविता: सावल्या आठवणींच्या

आठवणींच्या सावल्या मनास काय सांगतात? एक छोटीशी काव्यपाकळी... 

ही कविता आपल्या इंग्रजी ब्लॉगवरील शॅडोज या कवितेचे मराठी रूपांतरण आहे.