Thursday, September 27, 2012

जीवन हे एक महाकाव्य


हे काव्य माझ्या इंग्रजी काव्याचे 'Epic of The Life' मराठी रूपांतरण आहे. हा एक नवीन प्रयोग आहे, वेगवेगळ्या भाषांमध्ये भावना अभिव्यक्त करण्याचा आपल्याला नक्कीच भावेल.