Saturday, September 24, 2011

एक ब्रह्म - श्रीराम

सगळे वादविवाद आणि तर्क जिथे संपतात ते म्हणजे अद्वैत. अद्वैत शाश्वत शांती प्रदान करणारे आहे. आपण भारतीय अतिशय पुण्यवान आणि भाग्यवान आहोत की आपला जन्म अद्वैताच्या या भारत भूमीत झाला.

निर्गुण उपसाकासी जे ब्रह्म
सगुण साकार उपासकां
तोचि श्रीराम
राम तेचि ब्रह्म आदि

Thursday, September 8, 2011

सरस्वती स्तोत्र

शारदीय नवरात्र जवळच आहे. नवरात्रीचे नऊ दिवस उपासना करण्यास दिव्यं असतात. यावेळी नवरात्रीत देवीस ही प्रार्थना आहे.... 

श्री शारदे जगन्माते बुद्धीदायिनी 
कृपाकटाक्षे पाही मज हे शक्तीदायिनी 
शक्तिरुपिणी मम हृदयी जागृत तू अससी