Wednesday, October 26, 2011

दीपावलीचा विचारयज्ञआज विचारयज्ञाचा आरंभ होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. आज दीपावलीचा आनंद द्विगुणीत करणारा हा दिवस. गुरुकृपा ब्लॉग सुरु केल्यावर मराठी आणि इंग्रजी एकाच ब्लॉग वर लिहायचे, पण नंतर वाटलं मराठी स्वतंत्र ब्लॉग असलेलाच छान होईल. केवळ मराठी वाचायचे आणि केवळ मराठी लिहायचे असं पूर्ण मराठी ब्लॉग. मला ब्लॉगींग मध्ये सगळ्यात पहिली आणि जिवाभावाची सखी भेटली, ती कांचनताई!कांचनताईंची वेगळी ओळख लिहिण्याची काहीही आवश्यकता नाही.