Wednesday, December 16, 2015

कविता हृदयात वसणारी

काल काय लिहावं सुचत नव्हतं. त्यावेळी माझ्या कवितेनेच मला प्रेरणा दिली. ती प्रेरणाच आजची कविता "कविता हृदयात वसणारी" 

Image: Kunda Flowers


मी कविता
तुझ्या हृदयात वसणारी

Monday, December 14, 2015

मन अडखळलं तरी...

अबोल भावना पण कवितेत बोलक्या होतात...

प्रतिमा: रानफूलखूप बोलावसं वाटतं तुझ्याशी
शब्द का थांबतात