Tuesday, September 10, 2013

श्रीगणेश स्तवन - 'प्रार्थिता तुज हे गणपती'

आज गणरायांच्या आगमनाने प्रत्येक घर आनंदले आहे. खेड्यापाड्यात - शहरा -नगरांत अगदी सगळी कडे चौकाचौकात अवर्णनीय उत्साह आणि आनंद वाहतो आहे. कारण, आपला सगळ्यांचा लाडका पाहुणा, आपला गणपती बाप्पा दहा दिवस आता आपल्याकडे राहणार आहे, आपले मोदक, लाडू, खिरापत आणि मनोभावे केलेली पूजा या सगळ्यांचा स्वीकार करणार आहे.