Monday, March 31, 2014

गीत नववर्षाचे

विचारयज्ञाच्या सर्व सदस्यांना जय नामक हिंदू नववर्षाच्या अर्थात गुढीपाडव्याच्या, वासंतिक नवरात्रोत्सवाच्या व श्रीराम नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा! हे नववर्ष आपणां सर्वांना सुख, समृद्धी, भरभराट, शांती आणि आनंदमय ठरो ही श्रीगणेशाच्या चरणी प्रार्थना!