Sunday, May 13, 2018

मदर्स डे: लव यू आई

मदर्स डे निमित्त काही भेटवस्तू विकत घेण्याऐवजी मनातल्या भावना व्यक्त करणारे स्वतः चे छोटेसे कलात्मक काहीतरी आईसाठी. पूजेत आपण अक्षता वापरतो कारण ते अ-क्षत म्हणजे न तुटलेले तांदूळ असतात. तसेच अक्षत या डिजीटल निर्मितीमध्ये आईच्या अक्षत स्वास्थ्य व आनंदासाठी आणि आईच्या पूजेसाठी व्यक्त करण्याचा छोटासा प्रयत्न.