Friday, October 16, 2015

प्रार्थना: साधन करण्या दृढ निष्ठा दे मज

नवरात्रोत्सावानिमित्त आई भगवतीची महायोग कुंडलिनी रूपात प्रार्थना,


Image: H. H. Shri Narayankaka Dhekane Maharaj


परम पूज्य सद्गुरु श्री नारायणकाका महाराज 
सद्गुरुरूपिणी माता 

हे शक्तिस्वरूपा जगदानंदकारिणी
साधन करण्या दृढ निष्ठा दे मज 
हे भवदुःखवारिणी ||
भक्ताचे सदा तू रक्षण कर 
हे दुस्तरदुःखवारिणी || १ ||