Friday, March 23, 2012

नववर्ष हे आनंदाचे


गुढीपाडव्याच्या – या सुंदर नववर्षाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. हे नव वर्ष आपणां सर्वांना सुखसमृद्धीचे, भरभराटीचे, अत्यंत आनंदाचे आणि स्वप्नपूर्तीचे जाओ ही ईश्वरास प्रार्थना. 

घरचा फोटो, गुढी उभारलेला

नववर्षाच्या स्वागतासाठी एक छोटीशी कविता,