Friday, April 28, 2017

कविता: प्रेममुग्ध

मधुर गीत तू मम हृदयाचे
सूर न तव थांबावे ऐकताना
क्षण एकदाच स्तब्ध व्हावे