Thursday, October 23, 2014

जेव्हा दीपावली येते....

प्रतिमा: विचारयज्ञाचे दिवाळी शुभेच्छापत्रअमावस्येची काळीकुट्ट रात्र सुद्धा प्रकाशाने झगमगते 
जेव्हा दीपावली येते