Saturday, June 30, 2012

प्रार्थना: विठूमाऊली

सोबतची प्रतिमा धुळ्याच्या विठ्ठल मंदिरातील आहे. असम्पादित आहे, कारण या कवितेतल्या भावना त्यात आहेत. ....कविता अपूर्ण आहे, पण उद्या मी पंढरपूरात वारीत नसले तरी इथूनच काहीतरी भेट विठोबा साठी द्यायची होती म्हणून अगदी घाई ने विठोबाला पाठवलीले हे काव्य. विठ्ठला ज्ञानमूर्ती तू
तू प्रेमशक्ती
आई आम्हां लेकरा
तू गुरुमूर्ती