Saturday, December 10, 2011

श्रीदत्त प्रकटले


अध्यात्माच्या वाटेवर चालायचे ठरवले तर, संसारात ओढण्यासाठी सगळीकडून प्रयत्न केले जातात. कधी कधी वाटते मी चूक तर करत नाही न!
आज श्रीदत्तजयंती श्रीदत्तभगवानच सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतात. 

श्रीदत्त भगवान, देवपूर - धुळे (दत्त मंदिर चौक ज्यामुळे प्रसिद्ध आहे, ते मंदिर)


दत्त दत्त दत्त आले
गृहि आज दत्त आले
साक्षात मम समोरी दत्त आले
आज दत्त मला दिसले