Saturday, June 27, 2015

कविता: प्रेम म्हणजे...

प्रेम म्हणजे काय असतं अशी व्याख्या करण कठीणंच. आणि ती करण्याचा प्रयत्न केला तर ती कविताच होते.

Thursday, June 25, 2015