Posts

एकत्व आपुले

प्रार्थना: अर्पित

मंथन: निस्सीम देविभक्ताने फेमिनिस्ट का असायला हवे?

चारोळी: तुझ्या आठवणींत

कविता: अत्यवस्थ व्यवस्था

आरक्षण - इलाज की एक आजार?

कविता: सावल्या आठवणींच्या

चारोळी: निष्ठूर

मदर्स डे: लव यू आई

चारोळी: वृक्ष

मराठीजन्म

चारोळी: कोडे