Thursday, June 7, 2018

चारोळी: निष्ठूर

कठोर उन्हाळ्यानंतर आपण सगळे पावसाची वाट बघत आहोत. ढगही येतात. पण सूर्य मात्र तळपतोच आहे. उन व उकाड्यापासून काही आपली सुटका नाही. देशातील सध्याची स्थिती पाहता आजचे हे आकाश मला असे दिसले,