Wednesday, November 14, 2012

योद्ध्यांचे राष्ट्र

दिवाळी फटाकेमुक्त साजरी करा म्हणून खूप मोहिमा चालविल्या जातात. चार दिवसांच्या सणाने जणू काही प्रलय येईल इतके प्रदूषण होते अशी सुंदर वातावरणनिर्मिती असते. मला फटाके फोडण्याचे समर्थन करायचे नाही उलट बालकामगार फटाके बनविण्याच्या उद्योगात भरडले जातात, त्यामुळे एकूणच फटाके हा प्रकार मला पटत नाहीच.

Tuesday, November 13, 2012

विचारयज्ञ हा ज्ञानयज्ञ


||श्री श्री गुरवे नम:||

दीपावली म्हणजे विचारयज्ञाचा जन्मदिवस.  
आज विचारयज्ञाचा दुसरा वर्धापन दिन.

 दिनांक 5 नोव्हेंबर २०१२ रोजी सद्गुरूमाउली श्री नारायणकाका ढेकणे महाराजांनी इहलीला थांबवली. खरं म्हणजे हे सगळे कसे लिहावे तेच कळत नाही. विशेष म्हणजे माझे ब्लोगलेखन हे केवळ त्यांच्यामुळेच आहे. त्यामुळे अधिकच कसेतरी वाटतेय लिहिताना. मी काही नुसती श्रद्धा म्हणून हे लिहीत नाही, तर खरंच त्यांच्यामुळेच लेखन सुरु झाले आणि नंतर ब्लॉगींग ही.